El-sjekk

Ta en el-sjekk på boligen din i dag!

El-sjekk

Ta en el-sjekk på boligen din i dag!

Norge er et av de landene i verden hvor det brenner mest og hvor flest mennesker omkommer av skadene. Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I mange tilfeller kunne branner vært unngått dersom det elektriske anlegget hadde blitt sjekket med jevne mellomrom.

Bestill en el-sjekk i dag

Ved å gjennomføre en el-sjekk, vil en av våre elektrikere gå gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skrive en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil. I tillegg til bedre brannsikring vil kontrollen kunne avdekke jordfeil og andre svakheter i anlegget. Vi gir også råd om el-sikkerhet og NØK.

Et hus med et brennende tak

Du er selv ansvarlig

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. At du er ansvarlig betyr at forsikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget. Små feil kan få store konsekvenser for deg og familien, både helsemessig og økonomisk. Både gamle og nye hus brenner på grunn av slike feil. For å være på den trygge siden, kan du bestille el-sjekk hos oss.

Sertifikater

Samarbeidspartnere